Szkody górnicze

W ramach usług świadczonych na rzecz naszych Klientów oferujemy równiez kompleksową obsługę szkód górniczych wywołanych działalnością przedsiębiorstw z sektora górniczego. Dzięki zaangażowaniu rzeczoznawców posiadających niezbędne uprawnienia możemy szybko i sprawnie oszacować szkody wyrządzone na budynkach i nie tylko.

Swoje usługi w tym zakresie kierujemy do osób, które dopiero rozważają możliwość wystąpienia z roszczeniami w zakresie szkody górniczej, jak i osób które już otrzymały odszkodowanie za szkody wyrządzone w mieniu.

Istotną rolę w procesie uzyskiwania odszkodowania za szkody górnicze odgrywa okres przedawnienia, który w tym przypadku wynosi 5 lat. Dzięki temu z naszych usług mogą skorzystać osoby, które w okresie ostatnich 5 lat otrzymały wypłatę odszkodowania od przedsiębiorstwa z branży górniczej, jak i osoby, które w tym samym okresie spotkały się z odmową.

Wielokrotnie szkody górnicze nie ograniczają się do odszkodowania za materialne szkody w budynku w postaci pękających stropów, czy ścian, ale zakładają również możliwość uzyskania odszkodowania za utratę wartości rynkowej nieruchomości w wyniku działalności górniczej przedsiębiorstwa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...