Szkody w uprawach

Jesteśmy podmiotem, który specjalizuje się w uzyskiwaniu na rzecz osób prowadzących działalność rolniczą odszkodowań za szkody powstałe we wszelkich uprawach. W naszej codziennej działalności reprezentujemy interes naszych Klientów przed wieloma organami odpowiedzialnymi za wypłatę należnych świadczeń.

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni rzeczoznawcy, którzy w każdej chwili są gotowi sporządzić rzetelną wycenę szkody powstałej w uprawach. Dzięki temu nasi Klienci zyskali już należne odszkodowania za szkody powstałe w wyniku:

  • działania sił przyrody, takie jak gradobicia, nawałnice
  • zdarzenia losowe (np. pożary)
  • działalność dzikich zwierząt, w tym gatunków przeznaczonych do odstrzału, jak i objętych ochroną

W tym celu prowadzimy działania ukierunkowane na zapłatę odszkodowania przed wieloma organami odpowiedzialnymi za naprawienie szkody. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

  • Towarzystwa Ubezpieczeniowe – w przypadku wszelkich zdarzeń losowych oraz działań sił natury (odszkodowanie za zalane uprawy, odszkodowanie za uprawy zniszczone przez grad)
  • Koła łowieckie – dla szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta nie objęte ochroną (szkody wyrządzone przez dziki, szkody wyrządzone przez sarny)
  • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska – w szkodach wyrządzonych przez gatunki objęte ochroną (np. szkody wyrządzone przez bobry)

Dlatego też zachęcamy do kontaktu wszystkich tych, którzy czują się poszkodowaniu w wyniku decyzji podjętych przez wyżej wymienione podmioty. Swoje usługi kierujemy również do osób, które chciałyby zweryfikować, czy odszkodowanie przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, koło łowieckie, bądź RDOŚ zostało ustalone we właściwej wysokości.

Dlaczego warto?

Jako podmiot wyspecjalizowany w wycenie i prawnej obsłudze szkód w gospodarstwach rolnych możemy zagwarantować naszym Klientom szybką i bezpośrednią dopłatę do odszkodowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy poszkodowany może zaoszczędzić czas niezbędny do uzyskania należnej kwoty i przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki na rozwój prowadzonej działalności, bądź szybkie naprawienie powstałej szkody.

Ponadto zapewniamy bezpłatną analizę każdej szkody pod kątem możliwości uzyskania dopłaty do odszkodowania.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 głosów, średnia: 3,00 z 5)
Loading...