Tylko doświadczeni rzeczoznawcy

Ocena rzeczywistego rozmiaru szkody powstałej w majątku osoby prowadzącej działalność rolniczą odgrywa bardzo istotną rolę w procesie ubiegania się o należne odszkodowanie. Korzystając z naszych usług już w momencie zgłoszenia szkody do właściwego podmiotu, nasi Kliencie zyskują narzędzie oraz szansę na uzyskanie odszkodowania w kwocie będącej właściwą rekompensatą poniesionej szkody. Jest to tym bardziej istotne, że z naszych analiz wynika, że aż 94% kwot wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, koła łowieckie, czy Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska może być zaniżona względem rzeczywistego rozmiaru szkody.

W takiej sytuacji rzetelna wycena sporządzona przez rzeczoznawcę z wymaganymi uprawnienia stanowi solidną podstawę do odwołania od decyzji organu wypłacającego odszkodowanie, bądź do uzyskania szybkiej dopłaty do wcześniej uzyskanej kwoty.

Nasi rzeczoznawcy opiniują w następujących przypadkach:

  • szkody wyrządzone w uprawach przez dzikie zwierzęta (dziki, sarny, bobry, łosie i inne)
  • szkody w pojazdach powstałe w wyniku zdarzeń komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych (kradzież, zniszczenie)
  • szkody w maszynach i sprzęcie powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń losowych (kradzież, zniszczenie)
  • szkody w budynkach mieszkalnych powstałe w wyniku działania sił natury, czy innych zdarzeń (burze, pożary, zalania)
  • szkody w budynkach gospodarczych powstałe w wyniku działania sił natury, czy innych zdarzeń (burze, pożary, zalania)
  • szkody powstałe w majątku w wyniku działalności przedsiębiorstw działających w branży górniczej (osunięcia gleby, uszkodzenia budynków, spadki wartości gruntów i nieruchomości)

Zachęcamy do kontaktu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...